பரமக்குடி அரசினர் தொழில்பயிற்சி நிலைய விடுதியில் காலியாக உள்ள சமையல் மற்றும் உதவி சமையலர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க

Placement Students

Awards

Exam Information

Exam Time Table
Trade Test Result for Mentor
Important Links
Downloads

Other Information

Feed back
Information Act

Welcome to Govt.Industrial Training Institute

 • PREAMBLE

  Paramakudi is a town, a municipality in Ramanathapuram district in the state of Tamil Nadu. The river Vaigai flows through Paramakudi on its way to the Bay of Bengal. It is the Political and Revenue headquarters of Ramanathapuram district. Paramakudi is the gateway for entrants to Madurai, Sivagangai and Ramanathapuram districts from north and west. 

  The Govt.ITI has an excellent infrastructure facilities like spacious buildings, fully equipped laboratories, workshops, computer labs with broadband internet connectivity, and well-qualified, experienced and dedicated instructors.

  Paramakudi is an important commercial center. Cotton and chilli are the main cultivated crops in the villages surrounding the town. The city is well developed and offers every facility for education, health care and entertainment.

  The town is located on south east Tamil Nadu and connected by NH 49 it connects Kochi and Rameswaram this road also connects Paramakudi with Chennai, Madurai, Theni, Pondicherry, Aruppukottai, Tuticorin and Kanyakumari. The town is connected well by railroads with major cities in India through Madurai Junction and Tiruchirappalli Junction from Rameswaram.

Trainee Activities

Important Links

 • TN DET
 • NCVT MIS
 • DGET
 • TN.GOV